Isolating Contiguous Ir Atoms and Forming Ir‐W Intermetallics with Negatively Charged Ir for Efficient NO Reduction by CO

Yongjun Ji*, Shaomian Liu, Hongdan Zhu, Wenqing Xu*, Ruihuan Jiang, Yu Zhang, Jian Yu, Wenxing Chen, Lihua Jia, Jingang Jiang*, Tingyu Zhu, Ziyi Zhong, Dingsheng Wang, Guangwen Xu, Fabing Su

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Isolating Contiguous Ir Atoms and Forming Ir‐W Intermetallics with Negatively Charged Ir for Efficient NO Reduction by CO'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds